• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • Kraj dostawy: Polska
 • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Kontakt:

530499284

biuro@garden-look.com

98% zadowolonych klientów

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

W przypadku, gdy otrzymana przesyłka zawiera produkty inne niż zamówione lub uszkodzone, prosimy postępować zgodnie z poniższymi punktami:

 1. Pobrać ze strony sklepu „ Protokół reklamacji produktu” (załącznik nr 1).
 2. Wypełniony i podpisany formularz załączyć jako scan do emaila na adres: biuro@garden-look.com  lub kierować reklamacje na adres firmy:

Garden Look Król&Bojzan s.c.,

ul. Podmiejska 39,

73-110 Stargard

           Reklamacja powinna zawierać:

           a)  imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e- mail Kupującego,

           b)  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

           c)  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

           d)  datę powstania wady i dokładne opisanie problemu gdzie załączone zdjęcia będą bardzo pomocne,

           e)  dowód zakupu lub jego kopię (dokumentem sprzedaży towaru i jednocześnie dowodem zakupu niezbędnym 

                do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT).

3. Po weryfikacji zgłoszenia, jeżeli produkty okażą się w istocie wadliwe lub inne niż zamówione, zorganizujemy

            bezpłatny zwrot towaru do siedziby naszej firmy. Po uzgodnieniu z Państwem za uszkodzony przedmiot przelewamy

            zwrot pieniędzy lub wymieniamy produkt na nowy. Towar inny niż zamówiony wymieniamy na właściwy i wysyłamy

            do Państwa na koszt firmy.

4. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku

            odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.

5. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a

    w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przysługujeprawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a)      świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)       umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)      umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)      umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f)       szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)      umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)      umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)      umów zawartych w drodze aukcji publicznej

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie

    pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym

    terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią

    w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego

    w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później

    niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący,

    chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez

    Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16

      poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez

      nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie

      wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

PROTOKÓŁ REKLAMACJI PRODUKTU

Szybki kontakt
Zadzwoń
530499284

Napisz
biuro@garden-look.com
Szybki kontakt
 • Garden Look Król&Bojzan S.C.
 • 73-110 Stargard
 • ul. Podmiejska 39
 • biuro@garden-look.com
 • +48 530499284
 • +48 530923022
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.